top of page

ATT BLI FACILITATOR PÅ TAASK 

HUR GÅR DET TILL?

Vanligtvis börjar man som deltagare på TAASK Masterclass, och anmäler sedan sitt intresse för att bli facilitator under upplärning till kristin@taask.nu. Det är fakulteten på den kurs du varit deltagare på som bedömer om du lämpar dig för att bli facilitator. Som "facilitator under introduktion" deltar man i fakulteten på två olika TAASK-kurser, gärna på olika orter, och tar successivt alltmer ansvar för återkopplingar och föreläsningar. Man deltar tillsammans med en erfaren facilitator som mentor och stöd.

Efter två kurser under introduktion är man redo att bli facilitator, men har fortsatt stöd av mer erfaren kollega så länge det behövs. Inom ett år efter avslutad introduktion förväntas du delta som fullvärdig facilitator för att bibehålla din kompetens. 

Du anmäler ditt intresse för specifika kurser via sidan som heter 'Faculty Expression of interest" www.taask.info/RSVP. Det är den lokala kursledaren som väljer sin fakultet.

VILKEN FORMELL UTBILDNING KRÄVS?

Under upplärningstiden förväntas man gå en utbildning i simulering och återkoppling typ CAMES, CAMST, EUSIM, IMS eller likvärdig om det inte redan är gjort. Har du gått någon annan utbildning och funderar på om den duger, så hör av dig!

SAMMANFATTNING: KRAV FÖR ATT VARA SJÄLVSTÄNDIG TAASK-FACILITATOR

  • Genomgått formell simulerings och återkopplingsutbildning

  • Ha gått TAASK Masterclass som deltagare

  • Deltagit som "facilitator under introduktion" på 2 TAASK hela kurser (Masterclass alternativt Express).

  • Inom ett år efter avklarad introduktion, deltagit som självständig TAASK facilitator.

  • Hållit kristin@taask.nu underrättad om din status enl ovan.

VARMT VÄLKOMMEN SOM FACILITATOR PÅ TAASK! 

bottom of page