top of page
Untitled.jpg

TAASK: TEAMTRÄNING I ANESTESIOLOGISKA AKUTSITUATIONER OCH KRISER
 

Vår vision till 2030:

Som en led i att förebygga och handlägga allvarliga tillbud och kriser, ska alla som jobbar inom och nära anestesi och intensivvård genomgå simuleringsträning minst två gånger per år.

TAASK:s standardiserade kurser, som redan hållits flera än 50 gånger sedan 2013 kommer att katalysera detta och vi hoppas att TAASK kurser blir lika välkända inom anestesi som ATLS är inom traumatologi.

TAASK kurser hålls för närvarande i Sverige och på Island, och vi har för mål att sprida till ett nytt land varje år. Från och med 2024 önskar vi välkomna minst en ny kursort för TAASK Express varje termin.

Bli först att informeras om nyheter och kursdatum för TAASK Masterclass och TAASK Express
Jag vill ha mitt nyhetsbrev på:

Tack för din prenumeration!

Anna Larnmark

ST-läkare Anestesi och intensivvård

Falu Lasarett

"Fantastisk kurs! Att få öva på de mest kritiska situationerna i en verklighetstrogen men trygg miljö ger mig en trygghet inför framtiden. Alla anestesiologer borde gå denna kurs minst en gång!"

Sarah Galien

ST-läkare Anestesi och intensivvård

Akademiska Sjukhuset Uppsala

"TAASK Masterclass är utan tvekan den mest givande kurs jag gått hittills under min ST. En perfekt mix av simulering med utmanande anestesiologiska fall och efterföljande reflektion kring kommunikation och arbetssätt. Rekommenderas starkt!"

Arash Izadkhasti

Specialistläkare Anestesi och intensivvård

Södersjukhuset Stockholm

"Kursen är ett måste för alla läkare inom anestesi och definitivt värd att upprepa som specialist och man lär sig mycket om sina egna reaktioner under stress!"

bottom of page