top of page

TAASKEXPRESS

1 day concept course for 48 participants over 3 days, in serious anaesthetic situations and crises.

Short intro lecture then 4 full-scale situations each day.

In addition to anesthesia staff, operating staff and other specialties participate.

Anesthesia departments uses the TAASK course plan and TAASK iPads to run this standardized course in-situ, in 2 OR’s.

Faculty must meet TAASK’s requirements and at least one external faculty member at each course.

Kursöversikt

 • Färdigt kurskoncept som anestesikliniker kan hålla enl standardiserad kursplan.
   

 • Endagskurs, 2-3 kursdagar hålls av samma fakultet under en arbetsvecka. 8 eller 16 deltagare per dag, varav hälften specialist- och ST-läkare samt hälften narkossjuksköterskor, op-sjuksköterskor och anestesiundersköterskor
   

 • Fullskaliga simuleringar omfattande 4 stycken allvarliga akuta anestesiologiska situationer varje kursdag
   

 • Återkoppling ledd av utbildade facilitatorer ​
   

 • Fokus på både tekniska och icke-tekniska färdigheter
   

 • Värdkliniken förväntas hålla en TAASK luftvägsworkshop minst en gång årligen

​​

 • Hålls som klinikutbildning med möjlighet att ta in betalande deltagare från andra kliniker​
   

 • Alltid minst en extern fakultetsmedlem​

​​​​

 • Obligatorisk inläsning och pretest före kursstart 
   

 • Interaktivt posttest

 • Berör ST-delmål A1, C5 och C9

bottom of page