top of page

TAASK EXPRESS

Heldags konceptutbildning för totalt 48 deltagare över tre konsekutiva dagar, i allvarliga anestesiologiska situationer och kriser.

Efter en kort introföreläsning ges fyra fullskalesimuleringar per dag.

Hela teamet på operationssalen deltar, inkl operationspersonal.

Arrangerande anestesikliniker använder TAASKs standardiserade material (kursplan, iPADs) och kursen körs in situ på två operationssalar. Den lokala fakulteten behöver behöver förstärkas med minst en extern fakultetsmedlem och i övrigt möta TAASKs krav på utbildning.

Kursöversikt

 • Färdigt kurskoncept som anestesikliniker kan hålla enl standardiserad kursplan.
   

 • Endagskurs, 2-3 kursdagar hålls av samma fakultet under en arbetsvecka. 8 eller 16 deltagare per dag, varav hälften specialist- och ST-läkare samt hälften narkossjuksköterskor, op-sjuksköterskor och anestesiundersköterskor
   

 • Fullskaliga simuleringar omfattande 4 stycken allvarliga akuta anestesiologiska situationer varje kursdag
   

 • Återkoppling ledd av utbildade facilitatorer ​
   

 • Fokus på både tekniska och icke-tekniska färdigheter
   

 • Värdkliniken förväntas hålla en TAASK luftvägsworkshop minst en gång årligen

​​

 • Hålls som klinikutbildning med möjlighet att ta in betalande deltagare från andra kliniker​
   

 • Alltid minst en extern fakultetsmedlem​

​​​​

 • Obligatorisk inläsning och pretest före kursstart 
   

 • Interaktivt posttest

 • Berör ST-delmål A1, C5 och C9

bottom of page