top of page

TAASKMASTERCLASS

3 day concept course for 18 participants, in serious anaesthetic situations and crises.

 • Preparation including pretest and reading the TAASK book: Prevent and Manage Crises in Anaesthesia.

 • Course includes structured CRM- and airway workshops, mini-lectures and 8 full-scale simulations with debriefing by qualified facilitators.

Kursöversikt

 • Kurs som i Sverige hålls i SFAIs regi på 5 olika simuleringscenter, och enl kursplan på licens utomlands
   

 • Tredagarskurs. 12 specialist- alt ST-läkare med > 1 års erfarenhet samt 6 narkossjuksköterskor 
   

 • Fullskaliga simuleringar omfattande 8 akuta anestesiologiska situationer

 

 • Återkoppling ledd av utbildade facilitatorer

 

 • Fokus på både tekniska och icke-tekniska färdigheter 
   

 • Interaktiva föredrag om CRM, svår luftväg och cirkulationskollaps
   

 • Workshop inkl luftvägshantering och kirurgisk luftväg
   

 • Obligatorisk inläsning och pretest före kursstart 
   

 • Interaktivt posttest
   

 • Berör ST-delmål A1, C5 och C9

bottom of page