top of page

​"TAASK Boken" är avsedd för förebyggande och hantering av kriser inom anestesiologi

Vem riktar sig boken till?

 • - Erfarna anestesiläkare, som uppslagstext, uppfräschning och läsning inför simuleringskurser.

 •  ST-läkare inom anestesi (flera kapitel är dock relevanta för randande kollegor från närliggande specialiteter).

 • Anestesisjuksköterskor och undersköterskor.

 

Den kan också vara av intresse för läkarstuderande och VUB elever, även om den inte är tänkt som grundläggande lärobok.

Omslag TAASK Förebygg och hantera kriser inom anestesiologi fjärde utgåva_edited.png
image007_edited.jpg

Boken finns på både svenska och engelska och laddas hem gratis från Apple Böcker eller Google Play Böcker. Den kan beställas hem i pappersformat från TAASK:s webbshop hos tryckeriet KPH (extern länk OBS använd ej Safari om du får en inloggningsskärm).

TAASK Förebygg och hantera kriser inom anestesiologi.
Red: Owain Thomas, Kristin Savolainen 2021.

ISBN 978-91-519-9596-0.

TAASK Prevent and manage crises in anesthesiology.
Ed: Owain Thomas, Kristin Savolainen, 2021.

ISBN 978-91-519-9595-3

Välj det alternativ som passar dig

Skärmavbild 2023-06-28 kl. 20.01.49.png
Skärmavbild 2023-06-28 kl. 20.01.49.png

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 • 1. Inledning: Säkerhet vid anestesi, icke-tekniska färdigheter och teamutbildning inom kontinuerlig medicinsk fortbildning (CME)

 • 2. Principer for att förebygga och hantera kriser under anestesi

 • 3. Ett strukturerat arbetssätt för att förbättra beslutsfattandet och undvika fel

 • 4. Bedömning och hantering av luftvägar

 • 5. Transport inom och mellan sjukhus

 • 6. Den hjärtsjuka patienten inför icke-kardiell kirurgi

 • 7. Circulationssvikt under anestesi

 • 8. Intraoperativ arytmi 

 • 10. Peroperativ hypertoni

 • 11. Onormal kapnografi, hypoxi och ventilationssvårigheter 

 • 12. Massiv blödning

 • 13. Malign hypertermi

 • 14. Anafylaxi i samband med anestesi

 • 15. LAST: systemtoxiska effekter av lokalanestetika

 • 16. Akut förgiftning

 • 17. Obstetriska kriser och anestesi

 • 18. Elektrolytrubbningar

bottom of page