top of page

TAASKMASTERCLASS

Tredagars konceptutbildning för 18 deltagare som täcker allvarliga anestesiologiska situationer och kriser.

 • Förberedelse inkluderar inläsning av TAASK-boken "Förebygg och hantera kriser inom anestesiologi" samt pretest.

 • Kursen innehåller åtta fullskalesimuleringar med återkopplingar ledda av utbildade facilitatorer. Förutom simuleringar ges CRM- och luftvägsworkshops samt introduktionsföreläsningar.

Kursöversikt

 • Kurs som i Sverige hålls i SFAIs regi på 5 olika simuleringscenter, och enl kursplan på licens utomlands
   

 • Tredagarskurs. 12 specialist- alt ST-läkare med > 1 års erfarenhet samt 6 narkossjuksköterskor 
   

 • Fullskaliga simuleringar omfattande 8 akuta anestesiologiska situationer

 

 • Återkoppling ledd av utbildade facilitatorer

 

 • Fokus på både tekniska och icke-tekniska färdigheter 
   

 • Interaktiva föredrag om CRM, svår luftväg och cirkulationskollaps
   

 • Workshop inkl luftvägshantering och kirurgisk luftväg
   

 • Obligatorisk inläsning och pretest före kursstart 
   

 • Interaktivt posttest
   

 • Berör ST-delmål A1, C5 och C9

bottom of page