top of page

På TAASK:s Webbshop hos KPH kan du beställa boken TAASK: Förebygg och hantera kriser inom anestesiolog i tryckt format, SFAIs checklistemanual och de flesta tryckprodukter, anteckningsböcker, pennor och gåvor, som behövs för att hålla en TAASK kurs.

Digitala böcker

TAASK Förebygg och hantera kriser inom anestesiologi. Thomas/Savolainen 2021.

ISBN 978-91-519-9596-0.

Google Play Books (Gratis)

Apple Books (Gratis)

TAASK Prevent and and manage crises in anesthesiology. Thomas/Savolainen 2021.

ISBN 978-91-519-9595-3

Google Play Books (Free)

Apple Books (Free)

Publit (Öppna med exkv Adobe Digital Editions)

Bokon.se (Möjligt att skicka till Kindle)

SFAI: Anestesiologiska akutsituationer: checklistemanual.

Google Play Books

Apple Books (kommer snart)

Också tillgänglig på denna sida:

När du är anmäld till en kurs har du omedelbar tillgång till kurslitteraturen
via kursportalen. Allt du behöver göra är att logga in
bottom of page