TAASK by KPH Webbshop (klicka här)

På TAASK Webbshop by KPH kan du beställa tryckta böcker, SFAIs checklistemanual och de flesta tryckprodukter, anteckningsböcker, pennor och gåvor, som behövs för att hålla en TAASK kurs.

 

TAASK by KPH Webbshop är till för både individer och kursgivare.

E-böcker

Följande finns i elektroniskt format på Google Play Books samt Apple Books (klicka för att komma vidare):

TAASK Förebygg och hantera kriser inom anestesiologi*. Thomas/Savolainen 2021.

ISBN 978-91-519-9596-0.

Google Play Books

Apple Books

TAASK Prevent and and manage crises in anesthesiology. Thomas/Savolainen 2021.

ISBN 978-91-519-9595-3

Google Play Books

Apple Books

SFAI: Anestesiologiska akutsituationer: checklistemanual.

Google Play Books

Apple Books (kommer snart)

*Anmälda kursdeltagare kan läsa denna text genom SVPortalen inför och under TAASK kurser men inte efter avslutad kurs.

Annat

Här nedan finns ett fåtal olika produkter som beställs direkt från TAASK alt från en underleverantör.