Kursmaterial

Inläsning samt checklistemanualer

Inläsning: TAASK: Förebygg och Hantera Kriser inom Anestesiologi

För närvarande genomgår kursmanualen revidering, och beräknas vara klar att beställa i juni.

Både innehållet och formatet blir rejält förbättrade: boken släpps både som ebok samt som bok i pappersformat, på svenska samt på engelska.

SFAIs Checklistemanual: Anestesiologiska Akutsituationer

TAASK förespråkar att checklistor används som en del av strukturerad handläggning av akutsituationer inom anestesi och intensivvård. SFAIs samling Anestesiologiska Akutsituationer: Checklistemanual kan köpas i större antal böcker på www.sfai.se alternativt här nedan (OBS beställning från SFAI via Publit.se):

Kursredskap

Här kan kursledare beställa dörrskyltar, observatörskort, pennor, block osv.