TAASK boken:

Förebygg och hantera kriser inom anestesiologi

TAASK Förebygg och hantera kriser inom anestesiologi. Red: Owain Thomas, Kristin Savolainen 2021.

ISBN 978-91-519-9596-0.

TAASK Prevent and and manage crises in anesthesiology. Ed: Owain Thomas, Kristin Savolainen, 2021.

ISBN 978-91-519-9595-3

Finns tillgänglig som digital inläsning för anmälda kursdeltagare, samt att köpa i både tryckt och digitala format - se TAASK Shopen i menyraden. 

Omslag TAASK Prevent and manage crises in anesthesiology fourth edition_Sida_1_edited_edit
Innehållsförteckning

1    Inledning: Säkerhet vid anestesi, icke-tekniska färdigheter och teamutbildning inom kontinuerlig medicinsk fortbildning (CME)

2    Principer for att förebygga och hantera kriser under anestesi

3    Ett strukturerat arbetssätt för att förbättra beslutsfattandet och undvika fel

4    Bedömning och hantering av luftvägar

5    Transport inom och mellan sjukhus

6    Den hjärtsjuka patienten inför icke-kardiell kirurgi

7    Circulationssvikt under anestesi

8    Intraoperativ arytmi 

9    Hjärtstopp under anestesi 

10    Peroperativ hypertoni

11    Onormal kapnografi, hypoxi och ventilationssvårigheter 

12    Massiv blödning

13    Malign hypertermi

14    Anafylaxi i samband med anestesi

15    LAST: systemtoxiska effekter av lokalanestetika

16    Akut förgiftning

17    Obstetriska kriser och anestesi

18    Elektrolytrubbningar

Anestesiologi är en bred specialitet: kollegor som är anställda vid samma klinik kan huvudsakligen vara involverade i allt från ambulanssjukvård till intensivvård, och extrakorporal livsuppehållande behandling till smärtmedicin.

TAASK boken är avsedd att ge narkosläkare och annan narkospersonal en överblick över de icke-tekniska färdigheter och kunskaper som vi alla i allmänhet förväntas kunna aktivera med mycket kort varsel. Den passar som uppfräschning för specialister, som förberedelse inför teamträning samt som handbok till vardags.
 

Flera än 30 kapitelförfattare har bidragit till denna bok, som senast reviderades under VT21.

Omslag TAASK Förebygg och hantera kriser inom anestesiologi fjärde utgåva_edited.png