top of page

"TAASK Boken" är avsedd för:
- erfarna anestesiläkare, som uppslagstext, uppfräschning och läsning inför simuleringskurser.
- ST-läkare inom anestesi (flera kapitel är dock relevanta för randande kollegor från
närliggande specialiteter).

- Anestesisjuksköterskor och undersköterskor.

 

Den kan också vara av intresse för läkarstuderande och VUB elever, även om den inte är tänkt som grundläggande lärobok.

Boken finns på både svenska och engelska och laddas hem gratis från Apple Böcker eller Google Play Böcker. Den kan beställas hem i pappersformat från TAASK:s webbshop hos tryckeriet KPH (extern länk OBS använd ej Safari om du får en inloggningsskärm).

TAASK Förebygg och hantera kriser inom anestesiologi.
Red: Owain Thomas, Kristin Savolainen 2021.

ISBN 978-91-519-9596-0.

TAASK Prevent and manage crises in anesthesiology.
Ed: Owain Thomas, Kristin Savolainen, 2021.

ISBN 978-91-519-9595-3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning: Säkerhet vid anestesi, icke-tekniska färdigheter och teamutbildning inom kontinuerlig medicinsk fortbildning (CME)

2. Principer for att förebygga och hantera kriser under anestesi

3. Ett strukturerat arbetssätt för att förbättra beslutsfattandet och undvika fel

4. Bedömning och hantering av luftvägar

5. Transport inom och mellan sjukhus

6. Den hjärtsjuka patienten inför icke-kardiell kirurgi

7. Circulationssvikt under anestesi

8. Intraoperativ arytmi 

9. Hjärtstopp under anestesi 

10. Peroperativ hypertoni

11. Onormal kapnografi, hypoxi och ventilationssvårigheter 

12. Massiv blödning

13. Malign hypertermi

14. Anafylaxi i samband med anestesi

15. LAST: systemtoxiska effekter av lokalanestetika

16. Akut förgiftning

17. Obstetriska kriser och anestesi

18. Elektrolytrubbningar

bottom of page