top of page

Errata: TAASK Förebygg och hantera kriser inom anestesiologi V4

Även om vi verkligen har försökt se till att texten är felfri har följande upptäckts och kommer att ändras till nästkommande upplaga! Vi är tacksamma för all återkoppling så att boken blir ännu bättre till nästa gång! bok@taask.nu .

Don Francis

Founder & CEO

Write a bio for each team member. Make it short and informative to keep your visitors engaged.

123-456-7890

Ashley Jones

Tech Lead

Write a bio for each team member. Make it short and informative to keep your visitors engaged.

123-456-7890

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Tess Brown

Office Manager

Write a bio for each team member. Make it short and informative to keep your visitors engaged.

123-456-7890

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Lisa Rose

Product Manager

Write a bio for each team member. Make it short and informative to keep your visitors engaged.

123-456-7890

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page