Om TAASK

TAASK står för Teamträning i Anestesiologiska Akuta Situationer och Kriser. 

 

Kursernas syftet är att bidra till hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö inom anestesi och intensivvård genom att möjliggöra teamträning i akutsituationer. Vår vision är att regelbunden simuleringsträning om 10 år är lika självklart inom ansestesi och intensivvård som inom flygindustrin. 

 

TAASK har som mål att samtliga anestesikliniker, inte bara kliniker med redan välfungerande simuleringsverksamhet, ska ansluta sig och se till att samtliga medarbetare får möjlighet att delta i teamträning på en TAASK Express dag minst en gång vartannat år. TAASK Express innebär att det är lätt att dra i gång med simuleringsverksamhet! Att sätta ihop en kursfakultet med rätt kompetens genom att ta in utomstående instruktörer ingår i konceptet.

7%20kursorter-3_edited.jpg
 

TAASK Masterclass

TAASK Masterclass är en avancerad tredagarskurs för både specialist- och ST-läkare i anestesiologi, samt narkossjuksköterskor. Ledarskap, kommunikation och tekniska färdigheter tränas på individfokuserad nivå genom aktivt deltagande i simulerade krissituationer bevakade av observatörer.  Inför kursen läser kursdeltagare boken TAASK: Hantera och Förebygg Kriser inom Anestesiologi.

På varje TAASK Masterclass finns det 12 eller 18 platser för läkare och 6 eller 9 platser för narkos-sjuksköterskor. TAASK Masterclass ordnas i Sverige av SFAI Verksamheter AB och anmälan sker centralt via denna hemsida.

TAASK Masterclass har hållits flera än 30 gånger på 7 olika simuleringscenter i Sverige.

 

TAASK Express

TAASK Express är ett kurskoncept som dras i gång under 2021. Kliniker använder sig av TAASK Express kursplan och simuleringsfall för att hålla standardiserade TAASK veckor någon eller några gånger per år. Värdkliniken sköter kursekonomin själv och betalar en licensavgift till TAASK.

 

En TAASK Expressvecka består av en förberedelsedag för fakulteten, därefter 3-4 simuleringdagar för 8, 16 eller 24 kursdeltagare på mellan 1 och 3 simuleringssalar per dag. Hälften av deltagare är anestesiläkare, hälften narkos-ssk eller usk. Simuleringarna kan hållas på simuleringscenter eller in-situ. Värdkliniken kan använda sig av SFAIs kursportal för att annonsera lediga platser i fall det inte går att fylla samtliga platser med egna medarbetare.

 

TAASK ställer vissa krav på värdklinikens lokaler, utrustning och instruktörer – kursledningen måste ha rätt formell kompetens och erfarenhet. I fall kliniken inte planerar in 0,5 TAASK Expressdagar per anställd anestesiläkare under året tillämpas en högre licensavgift.

Intresserad av att hålla TAASK Express på ditt sjukhus? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

 

Kursdatum

TAASK Masterclass 

Hösten 2021

TAASK Masterclass Stockholm v. 42

SVE

TAASK Masterclass Umeå v. 43

SVE

TAASK Masterclass Karlstad v. 46

SVE

 

 • Anestesiologer - Fullbokad​

 • Narkossjuksköterskor - Lediga platser

TAASK Masterclass Göteborg v. 50

 

 • Anestesiologer - Fullbokad​

 • Narkossjuksköterskor - Lediga platser

SVE

Våren 2022

TAASK Masterclass Stockholm v. 4

 

 • Anestesiologer - Lediga platser 

 • Narkossjuksköterskor - Lediga platser

SVE

TAASK Masterclass Reykjavik v. 5

 

 • Anestesiologer - Lediga platser 

 • Narkossjuksköterskor - Lediga platser

ENG

Hösten 2022

TAASK Masterclass Reykjavik v. 44

 

 • Anestesiologer - Fullbokad​

 • Narkossjuksköterskor - Lediga platser

ENG

TAASK Masterclass Reykjavik v. 17

 

 • Anestesiologer - Lediga platser 

 • Narkossjuksköterskor - Lediga platser

ENG

Vill du bli informerad när nästa kursdatum släpps? Anmäl dig på vårt nyhetsbrev genom att fylla i formuläret!

TAASK Express

TAASK Express Ystad - Datum ej bestämt

 

 • Anestesiologer - Lediga platser

 • Narkossjuksköterskor - Lediga platser

SVE

 

 • Anestesiologer - Fullbokad​

 • Narkossjuksköterskor - Lediga platser

 

 • Anestesiologer - Fullbokad​

 • Narkossjuksköterskor - Lediga platser 

Fantastisk kurs! Att få öva på de mest kritiska situationerna i en verklighetstrogen men trygg miljö ger mig en trygghet inför framtiden. Alla anestesiologer borde gå denna kurs minst en gång!

Anna Larnmark

ST-läkare Anestesi och intensivvård

Falu Lasarett

TAASK Masterclass är utan tvekan den mest givande kurs jag gått hittills under min ST. En perfekt mix av simulering med utmanande anestesiologiska fall och efterföljande reflektion kring kommunikation och arbetssätt. Rekommenderas starkt!

Sarah Galien

ST-läkare Anestesi och intensivvård

Akademiska Sjukhuset Uppsala

Kursen är ett måste för alla läkare inom anestesi och definitivt värd att upprepa som specialist och man lär sig mycket om sina egna reaktioner under stress!

Arash Izadkhasti

Specialistläkare Anestesi och intensivvård

Södersjukhuset Stockholm

TAASK organiseras av SFAI

Untitled.png

TAASK Masterclass luftvägs-workshop görs i samarbete med 

Untitled.png
Untitled.png
Untitled.png

TAASK © 2013-2021

Namnl%C3%B6s%20design_edited.jpg