top of page
Untitled.jpg

TAASK: Teamträning i Anestesiologiska AkutSituationer och Kriser
 

Our vision:

Everyone working in anesthesia will by 2030 receive at least biannual training involving simualation, in preventing and managing anesthetic emergencies.

Our standardized courses which have been run more than 50 times since 2013 will catalyze this and become as natural a part of anesthesia CME as ATLS has become in trauma medicine.

 

TAASK courses are currently run at centers in Sweden and Iceland, and we  plan to expand one country per year

TAASK Masterclass

 • Kurs som i Sverige hålls i SFAIs regi på 5 olika simuleringscenter, och enl kursplan på licens utomlands.
   

 • Tredagarskurs. 12 specialist- alt ST-läkare med > 1 års erfarenhet samt 6 narkossjuksköterskor 
   

 • Fullskaliga simuleringar omfattande 8 akuta anestesiologiska situationer

 • Återkoppling ledd av utbildade facilitatorer

 • Fokus på både tekniska och icke-tekniska färdigheter 
   

 • Interaktiva föredrag om CRM, svår luftväg och cirkulationskollaps
   

 • Workshop inkl luftvägshantering och kirurgisk luftväg
   

 • Obligatorisk inläsning och pretest före kursstart 
   

 • Interaktivt posttest
   

 • Berör ST-delmål A1, C5 och C9

TAASK Express

 • Färdigt kurskoncept som anestesikliniker kan hålla enl standardiserad kursplan.
   

 • Endagskurs, 2-3 kursdagar hålls av samma fakultet under en arbetsvecka. 8 eller 16 deltagare per dag, varav hälften specialist- och ST-läkare samt hälften narkossjuksköterskor, op-sjuksköterskor och anestesiundersköterskor
   

 • Fullskaliga simuleringar omfattande 4 stycken allvarliga akuta anestesiologiska situationer varje kursdag
   

 • Återkoppling ledd av utbildade facilitatorer ​
   

 • Fokus på både tekniska och icke-tekniska färdigheter
   

 • Värdkliniken förväntas hålla en TAASK luftvägsworkshop minst en gång årligen

 • Hålls som klinikutbildning med möjlighet att ta in betalande deltagare från andra kliniker​
   

 • Alltid minst en extern fakultetsmedlem

 • Obligatorisk inläsning och pretest före kursstart 
   

 • Interaktivt posttest

 • Berör ST-delmål A1, C5 och C9

Bli först att informeras om nyheter och kursdatum för TAASK Masterclass och TAASK Express
Jag vill ha mitt nyhetsbrev på:

Tack för din prenumeration!

Intresserad av att hålla din egen TAASK Express, bli Masterclass-instruktör eller
engagera dig på annat sätt i TAASK? 

Jag vill ha information på:

Tack, vi kontaktar dig inom kort!

Anna Larnmark

ST-läkare Anestesi och intensivvård

Falu Lasarett

"Fantastisk kurs! Att få öva på de mest kritiska situationerna i en verklighetstrogen men trygg miljö ger mig en trygghet inför framtiden. Alla anestesiologer borde gå denna kurs minst en gång!"

Sarah Galien

ST-läkare Anestesi och intensivvård

Akademiska Sjukhuset Uppsala

"TAASK Masterclass är utan tvekan den mest givande kurs jag gått hittills under min ST. En perfekt mix av simulering med utmanande anestesiologiska fall och efterföljande reflektion kring kommunikation och arbetssätt. Rekommenderas starkt!"

Arash Izadkhasti

Specialistläkare Anestesi och intensivvård

Södersjukhuset Stockholm

"Kursen är ett måste för alla läkare inom anestesi och definitivt värd att upprepa som specialist och man lär sig mycket om sina egna reaktioner under stress!"

bottom of page