top of page

Vi välkomnar intresseförfrågningar från dig som vill att din klinik ska bli värd för TAASK Masterclass, TAASK EXPRESS eller TAASK IVA EXPRESS!

TAASK Masterclass har hållits sedan 2013 (då den hette BAS-kursen: Brådskande Anestesiologiska Situationer) då den hölls i Lund och Stockholm. Senaste åren har det planerats 6-8 kurser per år. Målet är att TAASK Masterclass ska bli lika utbredd i världen som ATLS.

TAASK Express startade under 2022 och målet är att få så många kliniker som möjligt att ansluta sig så att simuleringsträning blir en självklar del av samtliga anestesiologers utbildning och fortbildning.

Vill du veta hur det går till att arrangera TAASK Masterclass eller Express?

Kolla på planeringsdokumenten som finns på denna sida! Dessa beskriver det mesta inklusive vilka kompetenser behövs i din fakultet, vilka lokaler och utrustning behövs och det ekonomiska fungerar.

OBS! Deadline för att reservera en vecka till TAASK kurser är:

den 21 februari om kursen hålls under hösten,

den 21 augusti om kursen hålls under våren.

bottom of page