top of page

Vi välkomnar intresseförfrågningar från dig som vill bli TAASK Facilitator eller du som vill att din klinik ska bli värd för TAASK Masterclass, TAASK EXPRESS eller TAASK IVA EXPRESS!

TAASK Masterclass har hållits sedan 2013 (då den hette BAS-kursen: Brådskande Anestesiologiska Situationer) då den hölls i Lund och Stockholm. Senaste åren har det planerats 6-8 kurser per år. Målet är att TAASK Masterclass ska bli lika utbredd i världen som ATLS.

TAASK Express startade under 2022 och målet är att få så många kliniker som möjligt att ansluta sig så att simuleringsträning blir en självklar del av samtliga anestesiologers utbildning och fortbildning.

Vill du bli en del av TAASK fakultet?

Se nedanstående länk och ta kontakt med oss!

Vill du arrangera TAASK Masterclass eller Express?

Se nedanstående kursförfrågan och ta kontakt med oss!

Jag har ett beprövat fall som jag tycker vore bra på TAASK. Kan jag dela fall med TAASK?

TAASK Utvecklingsgrupp justerar och skapar nya fall kontinuerligt och skulle bli jätteglad att få ta del av ditt fall! Ta kontakt med oss!

Bifogade dokument

TAASK Express: kursförfrågan från värdkliniken till TAASK.
TAASK Masterclass: rough course planning: course request from host department to TAASK 
Bli TAASK Facilitator!
bottom of page